kalendar.or.cz API

Skript day.pl lze použít v módu HTML či JavaScript; výchozí mód je HTML, v něm skript generuje kompletní HTML stránku odpovídající aktuálnímu či danému dni. Datum lze nastavit několika možnými kombinacemi parametrů:

Příklad: http://www.kalendar.or.cz/day.pl?date=20110220 zobrazí stránku pro 20. 2. 2011.


V JavaScript režimu skript pracuje, dostane-li v URL parametr output=js - pak místo HTML stránky zobrazí JavaScriptový kód, skrze který si může webmaster do své stránky vložit různé kalendářní údaje ve formátu dle své libosti.

V JavaScript režimu je z historických důvodů výchozí kódování výstupu CP1250; parametrem enc=utf8 lze přepnout kódování na UTF-8.

Datum lze nastavovat stejně jako v HTML módu, bez dalších parametrů výstup odpovídá aktuálnímu dni.

JavaScriptový kód naincludujte ve Vaší stránce pomocí tagu script. Kód poskytuje následující funkce:

Příklad použití - vypíše jednoduše formátované všechny dostupné informace o dni:

	<script language="Javascript" src="http://kalendar.or.cz/day.pl?output=js"></script>
	<table align="center" cellspacing="15"><tr><td align="center" valign="top">
		<script language="Javascript">print_icon();</script>
	</td><td valign="top">
		<p>Dnes je <script language="Javascript">print_dayofweek();</script>,
			<b><script language="Javascript">print_civil_date();</script></b>
			(<script language="Javascript">print_church_date();</script>
			 juliánského církevního kalendáře)</p>
		<p><small><script language="Javascript">print_static_cteni();</script></small></p>
		<p><script language="Javascript">print_dynamic_reg_info();</script>
			<big style="color: red"><script language="Javascript">print_dynamic_feast_info();</script></big>
			<br/>
			<i><script language="Javascript">print_dynamic_feast_cteni();</script>
			   <script language="Javascript">print_dynamic_reg_cteni();</script></i></p>
		<p><small><script language="Javascript">print_static_svati();</script></small></p>
	</td></tr></table>

Rozhraní skriptu pro pokročilé uživatele: