Seznam maturitních okruhů z informatiky

 1. Historie výpočetní techniky (historie, oblasti použití, základní pojmy)

 2. Hardware - PC (stavba PC, parametry, výrobci)

 3. Hardware - externí zařízení PC (přehled, funkce, parametry, výrobci)

 4. Software (základní pojmy, přehled skupin, způsoby distribuce, právní aspekty)

 5. Operační systémy (přehled, charakteristiky, základní pojmy, vybraný OS blíže)

 6. Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)

 7. Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty grafických souborů)

 8. Záznamová média ( druhy, princip záznamu, parametry, výrobci)

 9. Počítačové viry (druhy, charakteristiky, antivirová ochrana)

 10. Technologie tisku (druhy tiskáren, parametry, barevný tisk, výrobci)

 11. Internet (historie, funkce, připojení, prohlížeče, vyhledávání)

 12. Internetové služby (e-mail, e-bussiness, FTP, Telnet, ICQ, WAP, MUD, …., kriminalita)

 13. Tvorba WWW stránek

 14. Textové editory - základy práce (přehled, základy práce s textovým dokumentem, úpravy, formátování a uspořádání textu, styly, práce s více dokumenty, automatizace práce, praktické využití)

 15. Textové editory - nadstavbové činnosti (přehled, použití tabulek a grafiky, vkládání objektů, číslování, hromadná korespondence, makra, praktické využití)

 16. Tabulkové kalkulátory - základy práce (přehled, základy vytváření tabulek a jejich úpravy, formátování údajů, práce s více listy, příprava pro tisk, praktické využití)

 17. Tabulkové kalkulátory - nadstavbové činnosti (přehled, využití grafiky, databáze, statistické, analytické a matematické nástroje, makra, praktické využití)

 18. Databázové programy (přehled, základní pojmy, práce v tabulce, formuláře, sestavy, filtry a dotazy, datové stránky, praktické využití)

 19. Prezentační programy (přehled, základní princip, rozvržení, zadávání textů, animací, grafických objektů, efektů, praktické využití)

 20. Výpočetní technika a lidské zdraví (vliv práce s PC na lidské zdraví, psychologická a sociální rizika)

 21. Programování (základní pojmy, postup tvorby programu, algoritmizace, základní programátorské postupy)

 22. Multimédia (základní rysy, druhy multimediálních programů, ovládání, klady a zápory, počítačová literatura a časopisy)

 23. Počítačové hry (základní pojmy, druhy počítačových her a jejich charakteristiky, teorie her)

 24. Umělá inteligence (vymezení pojmu, historie, robotika, expertní systémy, neuronové sítě)

 25. Soudobé trendy ve vývoji výpočetní techniky (nanotechnologie, Wi-Fi, …)