컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴-
           Prostota a primitivnost sama  / /
                 DoSfS       / /
          컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
   Ahoj, tak jsem tu zase, abych vs opt tro퉗u pootravoval tmi svmi
   nesmysly. No, co se d dlat...
   Kdysi jsem tu nkterm netrplivcm nechal tabulku struktury jedn
   adres壽ov polo푟y. Je na ase, abych j tro퉗u objasnil. Tak푘
   nejd曝v ji sem znova strit...
C:         쿖oment壽e:    쿛ascal:
컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴탠컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴
filename[7]              filename:array[0..7]of char
ext[2]                ext:array[0..2]of char
char attr               attr:byte
char reserved[8]           reserved:array[0..8]of char
unsigned int time      LSB MSB  time:word
unsigned int date      LSB MSB  date:word
unsigned int abno 냠. Alok. Bloku L M abno:word
unsigned long size 쿗SB(L M) MSB(L M) size:longint {neznamenkovy!}
             Directory entry
   Tak푘 na za矮tku je jmno souboru (8 psmen), ihned za nm (얀dn
   teky  nebo  tak podobn!) nsleduje 3psmenn p曝pona, potom
   atributov byte, rezervovan kus, as a datum poslednho p曝stupu
   (takov  pochybn...:), 妖slo prvnho AB (alok. bloku, prost
   clusteru) souboru (bl藉e viz FAT) a velikost souboru. Te podrobn o
   jednotlivch polo푟ch:
 Jmno souboru:
 읕컴컴컴컴컴컴컴
   Zdlo by se nen co dodat, ale to by se jenom zdlo... Ono prvn
   psmeno jmna souboru je docela dle푝t... Tak푘:
 00h - neobsazen polo푟a - tou kon妖 pro DOS adres壽 a i kdy jsou
    za n njak smyslupln polo푟y, prost jakoby nebyly...
 E5h - zru퉑n soubor.  Tzn.  pi  jeho  mazn se  vlastn pouze
    modifikuje  FATka  a ped polo푟u se str妖 tohle.  DOS ji
    m夏e  kdykoliv vymnit  za njak  nov soubor, ale  dokud
    se  tak nestane,  lze njak  (kdy  mte  퉡st)  polo푟u
    obnovit... (pozn. - pokud chcete njakou polo푟u run z adres壽e
	vy퉗odit njakm diskeditorem, E5h dostanete kombinac ALT+229 na
	numerick klvesnici)
 05h - nahrazuje E5h. Tzn. pokud chcete mt na za矮tku jmna souboru E5h,
    mte dky 05h mo푣ost...
 2Eh - (teka) pokud je jedna, tak je to polo푟a adres壽e, ve kterm
    prv je - ukazuje "sama na sebe" a mus bt v ka푗m podadres壽i.
	Pokud jsou dv, ukazuj na rodiovsk adres壽 a tak mus bt v
	ka푗m podadrees壽i.
   no a cokoliv jinho je prost 1. znak... :)
   P曝pona jmna je bez problm.
 Atributy souboru:
 읕컴컴컴컴컴컴컴컴-
 Tak to u je opt zajmav. Co bit to atribut, tak sledujte:
 Bit 0 - ReadOnly soubor - jenom pro ten. Kdy ho otevete DOSem pro
     zpis, zane nadvat.
 Bit 1 - Hidden soubor - skryt soubor. Nejni zahrnut do norm. DOSovho
     hledn v adres壽i.
 Bit 2 - System soubor - tot榕 co Hidden, System soubor je vt퉕nou toti
     i Hidden...
 Bit 3 - Polo푟a (jmno+p曝pona) oznauje nzev disku (proto je omezen
     11ti psmeny, pokud jste si 曝kali pro zrovna takhle blb...).
	 Kdy existuje jinde ne v koenovm adres壽i,  nedl to
	 dobrotu...
 Bit 4 - Polo푟a ukazuje na podadres壽 (vt. size=0!)
 Bit 5 - Archivn bit - viz dokumentace k p曝kazm BACKUP a RESTORE.
     Pokud je nepou얩vte, m夏ete si ho vyu얩t k vlastnm 鉉elm - je
	 nastaven pi ka푗m zpisu do souboru a nulovn prv BACKUPem -
	 potom pozn kter soubor se od posl. zlohovn zmnil.
 Pozn.: ne, nen to nhoda, 푘 tato maska shoduje s konstantami v Ccku i v
 	TurboPascalu :)
 as souboru:
 읕컴컴컴컴컴컴
   Uruje as posledn modifikace souboru:
   MSB  LSB   hh=bin. 妖slo 0-23 (hodiny)
  쳐컴컴컴컵컴컴컴컴 mm=bin. 妖slo 0-59 (minuty)
  쿴hhhhmmm쿺mmsssss ss=bin. 妖slo sekund ve dvousekundovch
  쳐컴컴컴컨컴컴컴컴   p曝rustcch
  15       0 as je ulo푘n v poad LSB MSB
 Datum souboru:
 +컴컴컴컴컴컴컴컴
   Uruje datum posledn modifikace souboru:
   MSB  LSB   rr=rok, 0-119 (1980-2099)
  쳐컴컴컴컵컴컴컴컴 mm=msc, 1-12
  퀁rrrrrrm쿺mmddddd dd=den, 1-31
  쳐컴컴컴컨컴컴컴컴
  15       0 Datum je ulo푘n v poad LSB MSB
 흡slo prvnho AB:
 읕컴컴컴컴컴컴컴컴-
   Uruje 妖slo prvnho alokanho bloku (clusteru) ve kterm je ulo푘n
   soubor (min. . 2) - bl藉e viz FATka.
   Velikost souboru v je v bytech, nen co dodat.
   Tak, to bychom mli toto. P曝퉡 se koukneme na posledn 矮st, a to
   na FAT tabulku. Pokud nkdo n麟emu nerozumte, neostchejte se a v
   pohod  mailujte  na  pasky@pruvodce.cz,  ceres@post.cz  nebo
   pasky@libra.sinus.cz  nebo  na  njak  jin  mj  e-mail
   (pasky@cyberspace.cz, kkcc@poboxes.com, apod...), pokud je vm jedno
   푘 si toho v퉕mnu tak do jednoho roku...
                Tak pac a pusu, pasky.
 Jakmile sesmolm tet 矮st, dopedu ji najdete na adrese
 http://fly.to/pasky
 nebo pokud se vm nelb reklama tak
 http://lide.pruvodce.cz/pasky
 Hodn 퉡st!
(definitivn dokoneno, zformtovno a pipraveno k odesln v hvzdn
 datum 31081999/2025)
컴
- (:c:) Pasky 1999 - http://fly.to/pasky
- ceres@post.cz  - pasky@libra.sinus.cz
컴-
PostScriptum: Omlouvm se za prb苡n mnn h訟kovn znak, mj nenapra-
viteln zlozvyk :)