Herní algoritmy

V zimním semestru akademického roku 2012/2013 opět probíhá seminář Herní algoritmy (NAIL103). Tady najdete základní informace k seimnáři, odkazy na doplňující zdroje, podmínky pro zápočet a průběžné zpravodajství.

Kdy a kde? Ve středu 14:00-15:30 v S7. Začínáme druhý týden v semestru.

Co a proč? Seminář se zabývá problematikou klasických tahových her a jejich řešení počítačem. Nesoustředíme se tedy např. na realtime strategie (i když v principu je možné prezentovat i mimořádně zajímavé výsledky v této oblasti), ale na hry typu šachů, go, hexu atd.

Co chceme od vás? Zhruba polovina seminářů probíhá jako přednáška uvádějící do základních směrů v oboru, zatímco druhá polovina je věnována prezentacím studentů. Zápočet se uděluje za 60-90minutový referát, jehož téma a termín si vyjasníme během první půlky semestru.

Nápady na referáty

Viz také poslední slajdy první přednášky.

Plán semestru

(Průběžně se zde budou objevovat i odkazy na slajdy, příp. další materiály. Plán budoucích přednášek je předběžný.)

 1. Organizační záležitosti. Zběžný úvod do herních algoritmů, kterými se budeme zabývat. (slajdy)
 2. Minimaxový herní strom, alfa-beta prořezávání, okénkové metody a další základní heuristiky. (slajdy)
 3. Úvod do deskové hry Go. Multi-armed bandit problem, algoritmus Monte Carlo Tree Search. (slajdy)
 4. Jak se dělá silný Go program. Rozšíření MCTS, heuristiky v simulacích i stromu, něco o pattern matchingu. (slajdy)
 5. Další minimaxové techniky a heuristiky I. (slajdy)
 6. Další minimaxové techniky a heuristiky II. (slajdy)
 7. 21.11 Vojtěch Tůma: Hex (slajdy); ve zbylém čase zamyšlení nad obecnými vlastnostmi her těžkých pro počítače.
 8. 28.11. Martin Schmid a Matěj Moravčík: Poker (slajdy)
 9. 5.12. Petr Pascenko: Hive (hra)
 10. 12.12. Marika Ivanova: GGP General game playing (slajdy)
 11. 19.12. Jakub Šmíd: PSpace úplnost a hry (slajdy)
 12. 2.1.: Budeme se (dle možností přednášejícího a zájmu případných návštevníků) věnovat buď kombinatorické teorii her, nebo různým obecně inspirativním nápadům z oblasti počítačového go: pattern matchingu, stochastické optimalizaci parametrů herních programů, atd.

 13. 9.1. Jitka Novotná: PN-search a jeho rozšíření

Archiv z roku 2011

Odkazy a materiály