Herní algoritmy

V zimním semestru akademického roku 2013/2014 opět probíhá seminář Herní algoritmy (NAIL103). Tady najdete základní informace k semináři, odkazy na doplňující zdroje, podmínky pro zápočet a průběžné zpravodajství.

Kdy a kde? Ve středu 12:20-14:00 v S8. Začínáme druhý týden v semestru.

Co a proč? Seminář se zabývá problematikou klasických tahových her a jejich řešení počítačem. Nesoustředíme se tedy např. na realtime strategie (i když v principu je možné prezentovat i mimořádně zajímavé výsledky v této oblasti), ale na hry typu šachů, go, hexu atd.

Co chceme od vás? Zhruba polovina seminářů probíhá jako přednáška uvádějící do základních směrů v oboru, zatímco druhá polovina je věnována prezentacím studentů. Zápočet se uděluje za 60-90minutový referát, jehož téma a termín si vyjasníme během první půlky semestru.

Nápady na referáty

Plán semestru

(Průběžně se zde budou objevovat i odkazy na slajdy, příp. další materiály. Plán budoucích přednášek je předběžný.)

  1. Organizační záležitosti. Zběžný úvod do herních algoritmů, kterými se budeme zabývat. (slajdy)
  2. Minimaxový herní strom, alfa-beta prořezávání, okénkové metody a další základní heuristiky. (slajdy)
  3. Úvod do deskové hry Go. Multi-armed bandit problem, algoritmus Monte Carlo Tree Search. (slajdy)
  4. Jak se dělá silný Go program. Rozšíření MCTS, heuristiky v simulacích i stromu, něco o pattern matchingu. (slajdy)
  5. Další minimaxové techniky a heuristiky, PN-search (slajdy)
  6. David Pěgřímek: Osadníci z Katanu a Monte Carlo Tree Search (slajdy)
  7. Tomáš Musil: General Game Playing(slajdy)
  8. Testování algoritmů (slajdy); Elo rating, patterny jako týmy featur; problémy state-of-art MCTS: efekt horizontu, sdílení informací
  9. PN, Lambda search
  10. Dle zájmu posluchačů další techniky a partie, např. proof number search, lambda search, kombinatorická teorie her, stochastická optimalizace parametrů herních programů, atd.

Archiv z let 2011-2012

Odkazy a materiály